Home   |   Over Landschapssferen   |   Landelijke tuinen   |   Dorps- en streekontwikkeling   |   Projecten   |   Contact

Hoe groot of klein een tuin ook is, het is een belangrijk onderdeel van je huis en directe leefomgeving.

Een tuin moet passen in haar omgeving, moet een goede inrichting hebben die makkelijk te onderhouden is, een tuin moet je rust geven en in een tuin moet een mooie balans te vinden zijn tussen verharding en groen.

Het onderdeel Dorps- en streekontwikkeling geeft onder andere overheden adviezen over de inrichting van de openbare ruimte.

Landschapssferen denkt bij de inrichting van de openbare ruimte al aan de aspecten veiligheid, duurzaamheid, wensen van omwonenden, onderhoud en eindbeeld.

De Brabantse Wal tuin van Familie Verhagen: Hazelnotenboom, oude taxussen, hoogteverschillen en gebakken klinkers
lees verder >>

De nieuwbouwtuin van familie Bruyn is authentiek en heel groen geworden. De waterberging is gewaarborgd door groen en halfverhardingspaden.
lees verder >>